AOV – Wat willen de zzp’ers zelf?

Er zijn politieke plannen voor een verplichte AOV. Het is nog niet duidelijk hoe de verplichte verzekering eruit komt te zien, maar zitten zzp’ers hier wel op te wachten?

Er zijn politieke plannen voor een verplichte AOV voor zzp’ers, maar wat vinden de zelfstandigen er zelf van? ZZP Nederland heeft het onderzocht.
 
Het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is niet wenselijk voor zzp’ers. Toch zijn de meeste niet verzekerd tegen het risico van het arbeidsongeschikt raken. Ook vanuit politiek standpunt is dit ongewenst, daarom wil de politiek een verplichte verzekering introduceren. Zonder dat de details bekend zijn, hebben zzp’ers wel al een mening over de verplichting. De ruime meerderheid is tegen.
 
Acht op de tien zzp’ers is tegen
Aan het onderzoek hebben 4.100 respondenten meegedaan. Ze hebben twee te beantwoorden vragen gekregen. De eerste vraag was: ‘De regering wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers invoeren. Ben jij voor of tegen?’. Meer dan 81 procent van de ondervraagden was tegen een verplichte AOV. De tweede vraag was: ‘Er moet een publieke basisvoorziening arbeidsongeschiktheid komen voor alle werkenden. Zelfstandige ondernemers kunnen zich dan, indien zij dat wensen, vrijwillig bijverzekeren. Ben jij voor of tegen?’. Bijna 89 procent van de ondervraagden was voor deze optie. Wat blijkt uit het onderzoek?
Zelfstandigen moeten nu nog zelf voorzieningen treffen.​

Niet verplicht verzekeren maar wel een soort WIA

Er is een groot verschil tussen het verplicht een verzekering afsluiten en een sociale voorziening treffen als vangnet bij arbeidsongeschiktheid. De optie van het verplicht verzekeren geeft de indruk dat het de duurdere oplossing is. Bij een sociale voorziening worden de lasten gedragen door de samenleving, tenminste dat gevoel krijg je doordat het een basisvoorziening is. Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden recht op een uitkering uit de WIA. Zelfstandigen moeten nu nog zelf voorzieningen treffen.
 
Het verzekeren van arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk
Slechts 20 procent van de ondernemers heeft een AOV. Veruit de meeste zelfstandigen hebben dus niets geregeld en vertrouwen erop dat het goed komt met hun gezondheid. Gelukkig is dat meestal ook zo, maar je kunt pech hebben. Uit een onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat in één jaar tijd 2 procent van de ondernemers te maken krijgt met een arbeidsongeval. Je kunt van de een op de andere dag arbeidsongeschikt raken door een ziekte of een aandoening of door een burn-out. Uiteindelijk raakt één op de tien zelfstandigen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De kans is dus relatief klein, maar als het wel gebeurt zijn de financiële gevolgen gelijk groot. 
 
Er is nog maar weinig bekend over de verplichte AOV die mogelijk in 2020 het levenslicht ziet. Maar wacht vooral niet op deze verzekering. Je kunt ook vooraf al arbeidsongeschikt raken.

Heb je vragen over het afsluiten van een AOV? Wij leggen de mogelijkheden graag uit.