Goederentransportverzekering

Wagenparken, vrachtwagens en ladingen betekenen risico´s, zeker tijdens het transport van de goederen. Hiervoor kan je een goederentransportverzekering afsluiten die de financiële schade dekt voor goederentransport over land, zee en via de lucht.

Waarom een Goederentransportverzekering?

Stel je voor dat jouw goederen vermist raken of gestolen worden tijdens het transport, dan zal dit financiële gevolgen met zich meebrengen. Als de lading valt bij het laden of lossen, of er door een ongeval schade aan goederen ontstaat, is er eveneens sprake van nadelige, financiële consequenties.

BASIS

Een basisverzekering waarbij schade wordt vergoed als gevolg van brand en ontploffing, ongevallen met transportmiddelen en het vallen van goederen tijdens het laden en lossen. Diefstal, vermissing en het zoekraken van goederen vallen ook onder deze dekking.

COMPLEET

Alle verliezen en materiële schade aan de lading en verpakking worden vergoed. Opruimingskosten zijn standaard tot €12.500 meeverzekerd, evenals bijdragen in averij grosse en bereddingskosten.

Van buiten komende onheilen

In tegenstelling tot de complete dekking moet je bij deze dekking kunnen aantonen dat de geclaimde schade het gevolg is van buiten aankomend onheil. Opruimingskosten, averij grosse en bereddingskosten zijn standaard meeverzekerd.

Bederfelijke goederen

Gedekt is de schade aan bederfelijke goederen als: vis, vlees, bloemen, etc. Hierbij kun je denken aan geleden schade door het uitvallen van een koelinstallatie tijdens transport, maar ook veroorzaakte schade door oponthoud aan de weg.

Aanvullende dekkingsmogelijkheden

Bovenstaande verzekeringen zijn aan te vullen met de volgende dekkingsmogelijkheden:

  • Oorlog- en stakersrisico. Het oorlogsrisico dekt de goederen aan boord van schepen en vliegtuigen tegen schade door oorlogshandelingen. Het stakersrisico dekt schade als gevolg van relletjes, oproer en stakingen.
  • Meerdere waarde. Het is mogelijk reeds verzekerde aankopen voor een hogere premie te verzekeren, dan op de oorspronkelijke polis vermeld.
  • Verschil in condities. Met deze aanvullende dekking kan de huidige polis van lopende verzekeringen worden aangepast.

Meer informatie over een Goederentransportverzekering? Neem contact met ons op 085 – 4894376.