Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor ondernemers bestaat geen ziektewet. Bij korte ziekteperiodes is dat meestal geen probleem, maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Nog steeds denken veel mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is, maar de laatste jaren is de markt in beweging gekomen en is veel meer maatwerk beschikbaar.

Zo zijn er nu verzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat de uitkeringsduur beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dit soort oplossingen een stuk betaalbaarder. Hierbij dient goed gekeken te worden naar een eventueel partnerinkomen, financiële reserves en de risico’s van een beperktere dekking.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Meer dan 50% van de ondernemers (en meer dan 75% van de ZZP-ers) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie echter geen buffer op zijn spaarrekening heeft of op andere inkomsten kan terugvallen om een eventuele ziekteperiode door te komen, doet er goed aan om zich hier voor te verzekeren.

Meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem contact met ons op 085 – 4894376.