Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers, maar ook voor stichtingen en verenigingen.

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig voorkomen.

  • Nalaten een boekhouding bij te houden. Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie. In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting.
  • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties.
  •  Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk en/ of privé.
  • Het niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
  • Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon, zoals genoemd in de statuten.
  • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders.
  • Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Het is afhankelijk van de specifieke situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen c.q. of er dekking is op de verzekering.

Meer informatie over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Neem contact met ons op 085 – 4894376.