Verzuimverzekering

Als werkgever ben je bij ziekte van je werknemers verplicht om twee jaar loon door te betalen. Wordt een medewerker ziek, dan moet je ten minste 70% van het loon doorbetalen, en in de meeste cao’s is zelfs een loondoorbetalingsverplichting geregeld van 100%!

Waarom een verzuimverzekering?

Door een langdurig zieke medewerker loopt u financieel risico.
De verzekering dekt het financieel risico van de loondoorbetalingsverplichting af.

Meer informatie over een verzuimverzekering? Neem contact met ons op 085 – 4894376.