Stijgende aantal ziekmeldingen door privé problemen

Volgens onderzoek komt er steeds meer ziekteverzuim door problemen in de privésfeer. Wat kun je hier als werkgever tegen doen?

Als werkgever doe je er alles aan om de arbeidsomstandigheden goed te regelen, maar steeds meer ziekmeldingen komen door privéproblemen.

De werkzaamheden moeten ergonomisch verantwoord zijn en lichamelijk niet te belastend. Door het goed letten op de arbeidsomstandigheden kun je het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden. Door een goede begeleiding en re-integratie kun je invloed uitoefenen op de duur van het ziekteverzuim. Werkgevers zouden eigenlijk nog meer aandacht moeten hebben voor de omstandigheden in het privéleven van de medewerkers. De arbodienstverlener Zorg en de Zaak heeft onderzoek gedaan naar ziekteverzuim door privéomstandigheden.

Problemen zorgen voor verzuim

Financiële problemen, een echtscheiding en overlijden van een dierbare overkomt 80 procent van de werknemers, blijkt uit onderzoek. Bij 60 procent van deze mensen is de stress daardoor zo heftig dat het zorgt voor een ziekmelding. Als werkgever heb je geen invloed op de omstandigheden. Het enige wat je kunt doen is de situatie bespreken of in ieder geval bespreekbaar maken. Volgens de onderzoekers kunnen werkgevers veel doen om het verzuim door de privé situatie te voorkomen of in ieder geval te beperken.

Maar liefst 70 procent van het verzuim zou niet medisch maar psychisch van aard zijn.​

Wat kunnen werkgevers doen aan privéomstandigheden?

Op de werkvloer zou er te weinig aandacht zijn voor het runnen van een huishouden en de problemen binnen gezinnen. Meer inhoudelijke gesprekken voeren met de werknemers geeft ze de ruimte om problemen aan de kaak te stellen. Ook meedenken met de medewerkers kan al verlichtend werken. Bijvoorbeeld een keer thuiswerken als het de privéomstandigheden verlicht. Maar liefst 70 procent van het verzuim zou niet medisch maar psychisch van aard zijn.

Een ‘fit-gesprek’ introduceren

In het ziekenhuis Tergooi kunnen werknemers zogenaamde ‘fit-gesprekken’ aanvragen. In deze gesprekken is er tijd en aandacht voor de privésituatie van de aanvrager van het gesprek. Ook wordt de balans tussen werk en privé besproken. De gedachte achter deze gesprekken is het laagdrempelig maken van het bespreken van issues die anders onbesproken zouden blijven en zouden zorgen voor verzuim. Maar de gesprekken hoeven natuurlijk niet een speciale naam te hebben. In functioneringsgesprekken kan er ook ruimte worden gemaakt voor gesprekken die eigenlijk niet over het werk gaan.

Meebewegen met medewerkers kan al voldoende zijn

Bij lastige privéomstandigheden kun je als werkgever al veel betekenen door je flexibel op te stellen. Bijvoorbeeld toch vrij geven als het eigenlijk niet kan. Of flexibel omgaan met veranderende werktijden in verband met ziekenhuisbezoeken met de partner, ouder of kind. Dit kan al dermate verlichtend werken dat de medewerker zich sterker voelt doordat hij of zij steun ervaart door de werkgever.​

Heb je vragen over het verzekeren van ziekte en preventie binnen jouw bedrijf? Wij kunnen helpen.